Educatie

Opdrachtgever: Hogeschool in Friesland
Opdracht: Het geven van een gastlezing over biodiversiteit in de stad en het belang van een groene tuin. 

Opdrachtgever: Hogeschool in Friesland
Opdracht: Het geven van een praktijkles over het belang van vogelinventarisaties en direct in het veld een ronde te lopen en de studenten te helpen met het intekenen op kaart van de aanwezige (broed)vogelsoorten.

Evenement: Euro Bird Watch
Activiteit: Dit is een Europees evenement waarbij er op één dag gedurende 10 uur trekvogels worden geteld op meerdere telposten verspreid over meerdere landen. In Leeuwarden ben ik één van de hoofdtellers en tevens geef ik uitleg aan voorbijgangers.