Ik ben van 28 mei tot en met 13 juni niet bereikbaar in verband met een vakantie. Stuur een mail of vul het contactformulier in en ik zal vanaf 14 juni contact met u opnemen.

Natuurwetgeving

Opdrachtgever: Uiteenlopende opdrachtgevers
Opdracht: Het uitvoeren van een QuickScan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna binnen een gebied en daaraan gekoppeld een juridisch ecologisch advies.

Opdrachtgever: Gemeente in Noord-Holland
Opdracht: Het schrijven van een ecologisch beleidsplan waarin rekening wordt gehouden met beschermde soorten en verschillende inrichtingen van het landschap.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Het schrijven van een ecologische werkprotocol voor waterspitsmuis en het begeleiden bij de werkzaamheden om het gebied ongeschikt te maken voor deze soort en gereed voor bouwwerkzaamheden.

Opdrachtgever: Ecologische adviesbureaus
Opdracht: Het uitvoeren van nader onderzoek naar vleermuizen waarbij volgens het Vleermuisprotocol 2017 wordt gewerkt.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Het schrijven van een roekenbeheerplan en aanvragen van een ontheffing om de roeken van drie overlastlocaties te mogen verjagen.

Weight: 
1