Inventarisatie & Monitoring

Soms is het goed om te weten welke soorten in een gebied voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om bij het opstellen van beheer- en beleidsplannen. Ook kan het wegens educatieve achtergrond belangrijk zijn om te weten wat er in een gebied leeft. Ecobureau Merula heeft specifieke kennis van de soortgroepen (nacht)vlinders, vogels, reptielen/amfibieën en zoogdieren. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen en de mogelijkheden te bespreken.

Weight: 
3