Vlinders

Dagvlinders zijn voor SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) monitoring projecten een van de te onderzoeken soortgroepen. Samen met sprinkhanen en libellen geven deze dieren inzicht in de ontwikkeling van de natuur in een bepaald gebied. Zie ook [link naar Overige insecten.]
Maar naast dagvlinders bestaan er ook nachtvlinders. Wist u dat er genetisch gezien helemaal geen verschil zit tussen dag- en nachtvlinders? Nachtvlinders worden heel vaak buiten beschouwing gelaten, terwijl zij net als dagvlinders ook een belangrijke indicator zijn voor de staat van een gebied. En omdat er veel meer nachtvlinders in Nederland zijn dan dagvlinders, namelijk zo'n 2000 soorten versus 80 soorten, kan monitoring van nachtvlinders een goede aanvulling geven buiten monitoring op standaard soorten.

Ecobureau Merula heeft uiteraard de kennis in huis om dagvlinders te herkennen in het veld. Maar daarnaast doet EM al sinds 2012 mee aan gebiedsinventarisaties waarvan nachtvlinderonderzoek een belangrijk percentage uitmaakt. Ook houdt EM zich bezig met een hele andere kant van nachtvlinderonderzoek, namelijk het opkweken van rupsen. Deze projecten geven onder andere meer informatie over de voedselvoorkeur van de rupsen, hun waardplanten. Ook kan bijgehouden worden hoe lang het duurt voordat de eitjes uitkomen, hoe lang de rupsen rups blijven, wanneer en hoe ze verpoppen en hoe lang het duurt voordat de vlinder uit de pop komt.

Ecobureau Merula heeft drie artikelen geschreven over nachtvlindermetingen. Deze zijn terug te vinden onder [link naar Downloads].

Weight: 
4