Vogels

Ecobureau Merula heeft ervaring met verschillende telprojecten van SOVON Vogelonderzoek Nederland, zoals de Broedvogel Monitoring Project (BMP), de Kolonie- en slaapplaatstelling (aalscholvers en grote zilverreigers), de Watervogeltelling (watervogels in de winter) en de Vogelatlas (in 2016 afgesloten project). Ook bemant EM regelmatig de Leeuwarder Bos trektelpost. 

Toepassing van deze kennis vindt plaats door in stedelijk of buitengebieden de broedvogels in kaart te brengen door in de periode maart tot en met juni acht tot twaalf BMP ronden te lopen. Of om het effect van festivals op de aanwezige broedvogels in een gebied te meten door voorafgaand aan en na afloop van een festival een aantal ronden te lopen en deze met elkaar te vergelijken. Vogels kunnen ook als indicator worden gebruikt om vast te stellen hoe 'gezond' een gebied is. Daarom wordt deze soortgroep vaak gebruikt bij de monitoring van een gebied.

Weight: 
1