Inventarisatie en Monitoring

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Inventarisatie van flora en fauna afhankelijk van dood hout om aan te tonen dat uit natuurlijke restproducten uit het groenbeheer functionele faunavoorzieningen in stedelijke omgeving kunnen worden gemaakt.

Opdrachtgever: Organisatoren van muziekfestivals
Opdracht: Effectanalyse van een muziekfestival op de flora en fauna in het gebied. Dit omsloot een inventarisatie naar de ligging van vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen om een lichtplanbeoordeling te maken. Tevens het opmaken van een kaart met alle actieve territoria van vogels op het festivalterrein en in de bufferzone door middel van twee ronden vooraf en twee ronden na afloop van het festival. Daarnaast een inspectie en aanvullend advies aangaande overige beschermde flora en fauna aanwezig in het gebied.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Inventarisatie naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna voorafgaand aan het maaien van schouwpaden in het buitengebied.

Opdrachtgever: NGO (Vogelatlas)
Opdracht: Inventarisatie naar vogelterritoria in acht atlasblokken in Midden-Friesland volgens de door SOVON gehanteerde methode.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Inventarisatie naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna, hotspots en het doen van aanbevelingen voor het verhogen van de soortenrijkdom in een woonwijk.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Het maken van een interactieve kaart in samenwerking met de GIS afdeling waarin alle binnen de gemeentegrenzen reeds bekende beschermde flora en fauna is opgenomen.

Weight: 
2