Natuurwetgeving

Opdrachtgever: Uiteenlopende opdrachtgevers
Opdracht: Het uitvoeren van een QuickScan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna binnen een gebied en daaraan gekoppeld een juridisch ecologisch advies.

Opdrachtgever: Gemeente in Noord-Holland
Opdracht: Het schrijven van een ecologisch beleidsplan waarin rekening wordt gehouden met beschermde soorten en verschillende inrichtingen van het landschap.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Het schrijven van een ecologische werkprotocol voor waterspitsmuis en het begeleiden bij de werkzaamheden om het gebied ongeschikt te maken voor deze soort en gereed voor bouwwerkzaamheden.

Opdrachtgever: Ecologische adviesbureaus
Opdracht: Het uitvoeren van nader onderzoek naar vleermuizen waarbij volgens het Vleermuisprotocol 2017 wordt gewerkt.

Opdrachtgever: Gemeente in Friesland
Opdracht: Het schrijven van een roekenbeheerplan en aanvragen van een ontheffing om de roeken van drie overlastlocaties te mogen verjagen.

Weight: 
1